Finansowanie środków transportu

Finansowanie środków transportu

Prowadząc działalność gospodarczą jedną z najważniejszych spraw, o które koniecznie należy pamiętać już na samym początku jest bez wątpliwości ta dotycząca wyposażenia naszej firmy w pracowniczy środek transportu. W zależności od rodzaju branży, w której działa dane przedsiębiorstwo potrzeba nabycia samochodu może prowadzić do zarówno do jednej sztuki, jak i do całej floty, składającej się z kilku czy nawet kilkunastu sztuk pojazdów. Projekt inwestycyjny tego rodzaju wymaga bez wątpienia dość ogromnych nakładów – jeśli w grę wchodzi samofinansowanie to przedsiębiorca musi musi brać pod uwagę wydatek rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w wersji optymistycznej ( kiedy do kupienia jest tylko jeden pojazd) lub nawet kilkuset tysięcy, czy nawet kilku milionów złotych jeżeli do nabycia jest cała flota środków transportu. Pytanie zasadnicze brzmi skąd tego rodzaju środki pozyskać? Jednym z najpopularniejszych oraz jak dotąd zazwyczaj stosowanych w ostatnim czasie rozwiązań, które dają możliwość sfinansować konieczne z punktu widzenia określonych zamiarów firmy przedsięwzięcia są bez wątpienia kredyty samochodowe. Dlaczego warto z tej formy ekonomicznego wsparcia skorzystać? Przede wszystkim ze względu na ogromny obręb możliwości oraz stosunkowo wysoki limit funduszy dostępnych w ramach niniejszego świadczenia. Dzięki kredytowi samochodowemu właściciel przedsiębiorstwa może w bardzo krótkim czasie otrzymać wystarczającą ilość pieniędzy bez względu na rozmiary danej inwestycji. W zależności od potrzeb oraz posiadanej zdolności kredytowej przedsiębiorstwo może uzyskać kredyt umożliwiający sfinansowanie kupna zarówno jednego pojazdu, jak i całej floty pojazdów. Kiedy w grę wchodzi ta druga możliwość, stosunkowo upowszechniona między innymi w branży transportowej kredyt samochodowy jest właściwie jedynym skutecznym rozwiązaniem, w ramach jakiego właściciel firmy może pozyskać ilość gotówki w kwocie, która umożliwi przeprowadzenie tak kosztownej inwestycji. Kredyt samochodowy jest w tym przypadku bardzo atrakcyjną dla właścicieli przedsiębiorstw ewentualnością także z jeszcze jednego, innego zupełnie powodu. Chodzi w tym przypadku o kwestie związane z ubezpieczeniem nabywanych pojazdów. A zatem w normalnych realiach usługobiorca musiałby poszukiwać osobno atrakcyjnych ofert ubezpieczenia AC na wolnym rynku co nie należy nigdy do najłatwiejszych zabiegów. Korzystając z pożyczki samochodowej dostaje jednak możliwość połączenia obu usług w jedno, bardziej praktyczne oraz co najważniejsze niezwykle opłacalne świadczenie. Wynika to bowiem z faktu, że przedsiębiorstwa specjalizujące się udzielaniem kredytów samochodowych mają najczęściej dostępne w ofercie oferty ubezpieczeń, wynegocjowane bezpośrednio z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu są dużo bardziej atrakcyjniejsze niż analogiczne pakiety dostępne na wolnym rynku. Właściciel firmy korzystający z kompleksowego rozwiązania może zatem dodatkowo zyskać tak na kosztach jak i na formalnościach. Zestawienie obu poszczególnych świadczeń w jedno ogranicza mu bowiem konieczności ciężkiego pertraktowania każdej z osobna u ubezpieczyciela co z oczywistych względów stanowi ogromną zaletę. Mając zatem na uwadze korzyści wynikłe z takiej formy zoptymalizowania całego przedsięwzięcia warto z pewnością powyższą możliwość rozważyć.