Leasing

Obserwując statystyki z ostatnich lat dotyczące wzrostu zainteresowania usługami firm pośredniczących w leasingu gołym okiem widać, iż tego typu forma finansowania inwestycji z roku na rok zyskuje w naszym kraju coraz większą grupę zwolenników. Przedsiębiorcy powoli przekonują się do korzyści jakie niesie za sobą leasing, szczególnie z punktu widzenia potencjalnych oszczędności w odniesieniu do sytuacji gdy zamiast wynajmować zdecydowalibyśmy się zakupić dane dobro/a na własność, po rynkowych cenach. Leasing stanowi świetną alternatywę dla przedsiębiorców szukających kompromisu pomiędzy utrzymaniem dotychczasowego poziomu inwestycji a ograniczeniem wydatków związanych z ich przeprowadzaniem.


Wiadomo, iż każda strategia inwestycyjna musi opierać się na pewnych fundamentach w postaci środków finansowych, bez których trudno o jakikolwiek rozwój. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej coraz mniej firm może sobie pozwolić na rozrzutność pod względem nakładów na inwestycje. Trudna sytuacja ekonomiczna sprawia, iż chcąc utrzymać się na rynku należy skupić swoją uwagę na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie finansowania nowych przedsięwzięć. Do niedawna naturalną opcją, z której chętnie korzystano był kredyt, jednak w chwili obecnej patrząc z punktu widzenia opłacalności nie jest to już rozwiązanie tak atrakcyjne.

Leasing jako alternatywna forma finansowania inwestycji w ostatnich miesiącach zdaje się coraz bardziej zyskiwać na popularności. Przedsiębiorcy zaczęli wyraźnie dostrzegać korzyści jakie oferuje tego rodzaju rozwiązanie. Dużą zaletą jest tutaj przede wszystkim fakt realnych oszczędności o charakterze typowo finansowym. Krótko mówiąc – wynajmując dany sprzęt, środek transportu, itp. – ogólnie rzecz biorąc przedmiot umowy leasingowej oszczędzamy wyraźnie (zwłaszcza w krótkim przedziale czasowym) jeśli zestawimy tego rodzaju inwestycję z jednorazowym wydatkiem koniecznym do poniesienia w momencie gdy decydujemy się na wykup określonych dóbr na własność. W leasingu zyskujemy niezbędne dobro, zaś jedynymi kosztami do poniesienia jest wysokość comiesięcznych rat, ustalonych w ramach podpisanej umowy z tytułu wynajęcia i użytkowania przedmiotu leasingu. Pod względem opłacalności różnica jest zatem jednoznacznie zauważalna. Jedną z głównych zalet leasingu, która sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się z tej formy skorzystać jest fakt, iż umowa leasingowa pozostawia nam dosyć szerokie pole manewru, które sprawia, że poszczególne parametry (wysokość rat, długość trwania umowy, możliwość wykupienia przedmiotu na własność, bądź odstąpienia od umowy w dowolnym czasie) umowy możemy z powodzeniem negocjować tak, aby jej ostateczny kształt jak najlepiej odpowiadał naszym potrzebom, oczekiwaniom, jak również finansowym możliwościom. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia drobnych przedsiębiorców, którzy dopiero wchodzą na rynek i jeszcze nie mają ugruntowanej pozycji, a co za tym idzie – satysfakcjonujących zysków oraz stabilnej sytuacji finansowej. Leasing jest tutaj wręcz idealnym rozwiązaniem, bowiem pozwala przeprowadzić niezbędne inwestycje (zdobyć odpowiedni sprzęt) przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków na ten cel do minimum. To sprawia, że leasingobiorca może w pełni skupić się na prowadzeniu działalności, zamiast martwić kwestiami finansowymi, które w leasingu zostają rozłożone w czasie i eliminują konieczność poniesienia jednorazowego, odczuwalnego dla całej firmy wydatku. Nie trzeba nikomu wspominać, że zwłaszcza na początku działalności fakt ten jest szalenie korzystny, nic więc dziwnego, że coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych tego rodzaju alternatywą jaką bez wątpienia oferuje leasing.